October 19, 2018
Home Blog Immigration | ประกาศยกเลิกใบตรวจคนเข้าเมือง (ตม.6) เดิม เริ่มใช้แบบใหม่ 1 ตค. นี้ 

Immigration | ประกาศยกเลิกใบตรวจคนเข้าเมือง (ตม.6) เดิม เริ่มใช้แบบใหม่ 1 ตค. นี้ 

2 second read
Comments Off on Immigration | ประกาศยกเลิกใบตรวจคนเข้าเมือง (ตม.6) เดิม เริ่มใช้แบบใหม่ 1 ตค. นี้ 
0
1,347

Immigration | น่าจะเป็นข่าวดี เพราะวันนี้มีข่าวประกาศยกเลิกกรอกเอกสารใบตรวจคนเข้าเมือง (ตม.6) เดิม และจะประกาศเริ่มใช้แบบใหม่ 1 ตค. นี้ พวกเราคาดหวังว่ามันคงจะกระชับและทำให้ง่ายมากขึ้น

immigration

การประกาศยกเลิกครั้งนี้เป็นการประกาศยกเลิก “ใบตม.6” เดิม แต่จะทำรูปแบบใบเอกสารใหม่ให้กรอกง่ายขึ้นและจะเริ่มใช้วันที่ 1 ตค. 60 เป็นต้นไป

Immigration รายละเอียดที่ได้ประกาศอย่าวเป็นทางการวันนี้ก็คือ

ข้อ 1 กฏกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป

ข้อ 2 ให้ยกเลิกแบบรายการบุคคลซึ่งเดินทางเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักร (ตม.6) ท้ายกฎกระทรวงกำหนดแบบเอกสารตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง และวิธีการขอหลักฐานการแจ้งออกไปนอกราชอาณาจักรเพื่อกลับเข้ามาอีก และการขอกลับเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรตามเดิม พ.ศ.2559 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงกำหนดแบบเอกสารตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง และวิธีการขอหลักฐาน การแจ้งออกไปนอกราชอาณาจักรเพื่อกลับเข้ามาอีก และการขอกลับเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรตามเดิม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 และให้ใช้แบบท้ายกฎกระทรวงนี้แทน ทั้งนี้ ประกาศดังกล่าวลงวันที่ 4 ส.ค. โดยนายกรัฐมนตรี

ผมเองมีแพลนไปญี่ปุ่นเดือน พย. ถ้าจะมาอัพเดตการใช้งานจริงคงจะช้าไป ดังนั้นใครไปก่อนหลังเดือน ตค. นี้แวะมาอัพเดตกันได้ว่าสะดวกขึ้นจริงรึเปล่า

Comments

comments

Load More Related Articles
Load More By Fuchiko
Load More In Blog

Check Also

ประกันภัยการเดินทาง อีกหนึ่งสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามถ้าไปเที่ยวต่างประเทศ

ต้นเดือนหน้าก็จะได้เวลาไปเที่ยวญี่ปุ่นอีกครั้ง ปกติแล้วเวลาจองตั๋วเครื่องบินก็มักจะซื้อประ…